δικαίωμα υπαναχώρησης

Πολιτική ακύρωσης & φόρμα ακύρωσης

Οι καταναλωτές δικαιούνται δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που κατά κύριο λόγο δεν μπορούν να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην αυτοαπασχολούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα:

Α. Πολιτική ακύρωσης

δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που ονομάζετε εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, αποκτήσατε τα τελευταία αγαθά.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (π. H. Andrei Sergeev, ERUON Trade UG (περιορισμένης ευθύνης), In der Loh 20, 40668 Meerbusch, Germany, e-mail: info@furniton.de) μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ) σχετικά με την απόφασή σας να ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο δείγμα φόρμας ανάκλησης για αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες ανάκλησης

Εάν ανακαλέσετε αυτήν τη σύμβαση, σας έχουμε πληρώσει όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρεται από εμάς), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση, χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήθηκε ρητά κάτι άλλο μαζί σας. σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη για αυτήν την εξόφληση. Ενδέχεται να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή έως ότου προσκομίσετε απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.

Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτουν από το χειρισμό, εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Αποκλεισμός ή πρόωρη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις για την παράδοση αγαθών που δεν είναι προκατασκευασμένα και για την παραγωγή των οποίων η ατομική επιλογή ή προσδιορισμός από τον καταναλωτή είναι καθοριστική ή τα οποία είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή.

Β. Έντυπο Υπαναχώρησης

Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.

Στο

π.χ. Χ. Αντρέι Σεργκέεφ

ERUON Trade UG (περιορισμένης ευθύνης)

Στο Loh 20

40668 Meerbusch

Γερμανία
Email: info@furniton.de

Εγώ/εμείς (*) ανακαλούμε με το παρόν τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Παραγγέλθηκε στις (*) ____________ / παραλήφθηκε στις (*) __________________

________________________________________________________
Όνομα καταναλωτή(ών)

________________________________________________________
Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

________________________________________________________
Υπογραφή καταναλωτή(ών) (μόνο εάν η ειδοποίηση είναι σε χαρτί)

_________________________
ημερομηνία

(*) Διαγραφή όπου δεν ισχύει